Odwiedź nasz profil na Facebooku
Climathon

Mobilność
w mieście

Małe: „Mobilność w mieście” to temat tegorocznej edycji Climathonu, wydarzenia które organizuje Fundacja Fortis Pro Nobis wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Metropolitalny Climathon to 24-godzinny wyścig pomysłów jak pogodzić potrzeby ludzi z troską o klimat.

Wydarzenie adresowane jest do studentek i studentów wszystkich uczelni wyższych w Polsce.  Naszym celem jest zachęcenie do wypracowania ciekawych działań i rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do poprawy jakości życia w lokalnych społecznościach.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 25-26 października w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Zapisy trwają od 02 do 20 października br.

25-26 październik, 2023

Centrum Innowacyjnych Technologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ul. Bogucicka 5

Na zwycięzców czekaja nagrody:

I miejsce

0

II miejsce

0

III miejsce

0

inne nagrody oraz upominki organizatorów i partnerów wydarzenia

Nowe pomysły na
lepsze jutro

W miastach metropolii coraz wyraźniej zdajemy sobie sprawę z konsekwencji niekorzystnych zmian klimatu i coraz lepiej potrafimy podejmować z nimi wyzwania. Przed szereg różnych problemów i zagrożeń z jakimi chcemy się mierzyć, wysuwa się wyzwanie mobilności w miastach!

„Największą siłą Climathonu jest realna możliwość przełożenia pomysłów na konkretne działania i kolejne kroki w stronę neutralności klimatycznej. Z kolei lokalność umożliwia wypracowanie rozwiązań skrojonych pod konkretne wyzwania danego miejsca, co często ma ogromny wpływ na efekty prowadzonych działań. Właśnie dlatego, że wierzymy w skuteczność formuły Climathonu, zdecydowaliśmy się wspólnie z Metropolią GZM zorganizować kolejną Metropolitalną edycję tego popularnego na całym świecie wydarzenia.”

– mówi Marcin Korzeb Prezes Fundacji Fortis Pro Nobis.

-komentuje Marcin Korzeb Fundacja Fortis Pro Nobis.

Każdego dnia tysiące mieszkańców Metropolii GZM i jej otoczenia przemierzają ją różnymi trasami oraz na różne sposoby. Mobilność to kluczowa cecha współczesnego świata. Jeśli ktoś nie jest mobilny, albo napotyka bariery, kiedy chce się przemieszczać, pociąga to zwykle za sobą różne życiowe ograniczenia i niedogodności. Ograniczona mobilność oznacza często mniejsze możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy, ograniczony dostęp do terenów i miejsc rekreacji czy gorsze warunki dla podtrzymywania kontaktów z innymi ludźmi.

Pojęcie mobilności rozumiemy znacznie szerzej niż sam transport. Mobilność to zbiór wszystkich elementów naszego przemieszczania się i tego co na nie wpływa. Mowa tu nie tylko o różnych środkach transportu, ale także o sposobach korzystania z nich oraz potrzebach, emocjach i sposobach myślenia, które się za tym kryją, a także sposobach zarządzania mobilnością. Zakładamy, że transport powinien jak najlepiej służyć realizacji tych potrzeb. Potrzeby, o których tu mowa, są zróżnicowane, tak jak zróżnicowana jest dostępność i atrakcyjność różnych sposobów przemieszczania się dla osób zamieszkujących różne części Metropolii oraz ich styl życia.

Zrównoważona mobilność to taka, która pozwala wydajnie realizować najważniejsze potrzeby różnych zbiorowości, grup i jednostek w sposób uwzględniający jednocześnie: potrzeby i interesy przyszłych pokoleń (wydajność szerszego ekosystemu i jego granice – zdolność naszej planety i środowiska do dostarczania i odnawiania zasobów naturalnych oraz absorbowania różnego rodzaju emisji i zanieczyszczeń, a także ograniczoną przestrzeń miast oraz to, jaki rodzaj i natężenia przemieszczania się są w stanie przyjąć. 

Zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju mobilność w miastach to jedno z głównych wyzwań stojących przed miastami UE i przedmiot troski wielu obywateli Unii. Osiąganie bardziej zrównoważonej mobilności w miastach jest ściśle powiązane ze wzrostem gospodarczym i ograniczaniem zanieczyszczenia środowiska. Zarządzanie mobilnością w miastach jest dużym wyzwaniem dla władz miejskich. Urbaniści i decydenci nie tylko mierzą się z nieuniknionymi ograniczeniami finansowymi, ale też stawiają czoła wielu żądaniom, które często są ze sobą sprzeczne.

Problem dotyczy Nas wszystkich, jest systemowy i wymaga systemowego podejścia. Wymaga nowej kreatywności i pomysłowości mieszkańców jak radzić sobie z tym wyzwaniem!

co i dla kogo

sprawdź agendę

Dowiedz się kiedy, gdzie i jak uczestniczyć w Climathon 2023

Metropolitalny Climathon 2023

Jeśli masz ciekawy pomysł, jeśli przyszłość naszej Planety nie jest ci obojętna, chcesz wziąć udział w jedynym Climathonie w Metropolii, nie zwlekaj – już dziś zapisz się i zostań jednym z liderów zmiany

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o wydarzeniu odwiedź stronę twórcy konceptu Climathon i jeszcze bardziej przygotuj się do udziału w wydarzeniu Metropolitalny Climathon.

logotypy

„Mobilność w mieście” to temat tegorocznej edycji Climathonu, 24-godzinnego ideatonu klimatycznego, który Fundacja Fortis Pro Nobis organizuje wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.

Scroll to Top