Climathon Poland

zapisz się! Rejestracja

rejestracja

Rejestracja trwa od 1 września do 23 października 2022 roku!

Ważne informacje

W wydarzeniu udział może wziąć maksymalnie 60 osób, przy czym:

⦁ Osoby mogą uczestniczyć indywidualnie lub tworzyć zespoły składające się z maksymalnie 5 osób każdy.
⦁ Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość dołączyć do osób z pomysłami, jeżeli stworzony zespół nie przekroczy 5 osób.
⦁ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zwiększenia pierwotnie określonej liczby uczestników.
⦁ Zgłoszenie udziału uczestnika/zespołów następuje na podstawie formularza rejestracyjnego.
⦁ Aby wziąć udział w wydarzeniu uczestnicy muszą:
⦁ wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzebę realizacji i uczestnictwa w wydarzeniu, a także jego promocji (klauzula RODO),
⦁ wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach informacyjnych i promocyjnych wydarzenia,
⦁ wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie bez ograniczeń pozyskanych przez organizatorów wszelkich danych i informacji, a także stworzonych projektów i materiałów, nieodpłatnie, na każdym polu eksploatacji w szczególności w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora i/lub Wydarzenia.
⦁ Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania, odwołania, realizację wydarzenia w modelu hybrydowym lub w pełni przeniesienia wydarzenia do trybu on-line.
⦁ Na terenie części stacjonarnej Wydarzenia należy stosować się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń w związku z pandemią COVID-19 wg wskazań GIS dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus.

 

    Zaakceptowanie regulaminu wydarzenia oraz podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Wydarzeniu i rejestracji Uczestników.

    Jeśli potrzebujesz więcej informacji o wydarzeniu odwiedź stronę pomysłodawcy i twórcy konceptu Climathonu i przygotuj się do udziału w Metropolitalnym Climathon 2022.