Prof. dr hab. Piotr Skubała

Profesor nauk biologicznych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, ekolog, akarolog (zajmuje się ekologią i systematyką roztoczy Oribatida), etyk środowiskowy, edukator ekologiczny, działacz na rzecz ochrony przyrody; aktywista klimatyczny, lider Climate Reality (fundacja wiceprezydenta Al Gore’a), „ethic expert” w Komisji Europejskiej w Brukseli (program HORIZON 2020), stały współpracownik miesięcznika „AURA. Ochrona środowiska” i miesięcznika „Dzikie Życie”, współorganizator Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono Mi”, organizator i współprowadzący spotkania Klubu Myśli Ekologicznej.

Blanka Romanowska

Kieruje nowym Departamentem Infrastruktury i Środowiska w pierwszej w Polsce Metropolii – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W tym zakresie GZM ma ambitne plany integracji obszarów środowiskowych w takich tematach jak zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi, zielone przestrzenie metropolitalne, błękitna infrastruktura, poprawa jakości powietrza, jak również dążenie do samowystarczalności energetycznej do roku 2050. Wszystkie działania mają nadrzędny cel zapobiegania zmianom klimatu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów z obszaru ochrony środowiska, w tym czynny udział w tworzeniu uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego, jak również wdrażanie systemów gospodarki odpadami w gminie.

Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu na kierunku ochrona środowiska oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach na podyplomowym kierunku zarządzanie firmą.

Marcin Korzeb

Innowator, eksperymentator, regionalista, wieloletni samorządowiec, pracownik spółek samorządowych i skarbu Państwa, start-upu Hi-Tech, nauczyciel akademicki, badacz i ekspert ze szczególnym zamiłowaniem do technologicznych i społecznych innowacji miejskich oraz smart city, autor publikacji popularnych i naukowych o tematyce smart city oraz informatyzacji administracji publicznej.

dr hab. Edyta Zawisza, professor

Graduated in Quaternary Geology, from 2013 is working as a researcher in Institute of Geological Sciences Polish Academy of Sciences specialized in plaeoclimatology palaeoecology with particular focus on climate changes (from late Pleistocene, through Holocene to modern times) and human impact. She has specific expertise in subfossil remains from the sediments of freshwater ecosystems. She uses palaeolimnological studies to reconstruct local and regional past environments and climates. Human impact into environment and human influence on climate is also an important aspect of her scientific work. She is also involved in the activities connected with the low carbon economy and fight against climate change by the cooperating with Climate KIC since 2017

Dr inż. Maciej Sołtysik

adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Od ponad dwudziestu lat dodatkowo związany ze spółkami sektora elektroenergetycznego (Enion, Everen Sp. z o.o. grupa EdF, TAURON Polska Energia, PSE Innowacje), w których zdobywał doświadczenie na stanowiskach eksperckich oraz managerskich. Biegły sądowy z zakresu elektroenergetyki i rynku energii, autor i współautor około 60 publikacji naukowych. Członek Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (od 2011), Towarzystwa Obrotu Energią (od 2009), International Association For Energy Economics (od 2017), Polish Association For Energy Economics.

dr hab. inż. Joanna Ferdyn-Grygierek

pracuje na stanowisku profesora badawczo-dydaktycznego w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania Politechniki Śląskiej oraz pełni funkcję dyrektora Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska utworzonego przy Politechnice Śląskiej. W swojej pracy badawczej rozwija tematykę związaną z optymalnym kształtowaniem budynków i systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji z punktu widzenia ich efektywności energetycznej i środowiskowej. Jest autorem ponad 90 polskich i międzynarodowych publikacji. W badaniach, oprócz pomiarów in-situ w budynkach, wykorzystuje zaawansowane techniki numeryczne, w tym programy do symulacji cieplnej budynków (jest członkiem IBPSA International Building Performance Simulation Association). Była wykonawcą kilknastu projektów naukowo-badawczych finansowanych ze środków publicznych oraz realizowanych dla partnerów przemysłowych. Współpracuje z biurami projektowymi branży instalacyjnej, jest współautorką kilkudziesięciu projektów wykonawczych systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach.