speaker-photo

Monika Niemczyk

juror

Koordynator
Promocja i Edukacja Ekologiczna
Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Gliwice