speaker-photo

Magdalena Dembińska

mentor

menadżerka z specjalizująca się zarządzaniu innowacjami, zarządzaniu strategicznym oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez ostanie kilkanaście lat prowadziła projekty doradcze i wdrożeniowe w obszarze badań i innowacji, zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą oraz zarządzania środowiskowego, realizowane zarówno dla firm polskich, jak i międzynarodowych. Miała okazję pracować w firmach doradczych PwC oraz Deloitte w działach doradztwa strategicznego i zrównoważonego rozwoju. Obecnie związana z TAURON Polska Energia, gdzie kieruje zespołem odpowiedzialnym za rozwój nowych produktów. Z wykształcenia jest magistrem ochrony środowiska. Ukończyła szereg kursów w zakresie zmian klimatycznych, zarządzania projektami (PRINCE2) oraz Design Thinking.