speaker-photo

Łukasz Żółciak

mentor

absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach od 2014 roku związany z samorządem. Najpierw z Chorzowem, a od 2019 roku z Katowicami jako pracownik Wydziału Obsługi Inwestorów i członek zespołu Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink. Na co dzień pracuje ze start-upami, innowatorami w zakresie nowych technologii pomagając i doradzając we wdrożeniach oraz tworząc projekty miękkie nakierowane na budowanie ekosystemu innowacji w Katowicach. Współautor metodologii konkursu na najlepszy miejski start-up „Kopalnia Start-upów”. Posiada doświadczenie w budowaniu pitch decków oraz business model canvasów dla innowacyjnych przedsięwzięć. Zainteresowany również rozwiązaniami dla przestrzeni miejskich z zakresu smart city. Pilot lokalny w projekcie „Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości”. Prywatnie miłośnik historii industrialnej regionu i dziedzictwa postindustrialnego, spoglądający na transformację gospodarczą przez pryzmat doświadczeń przemysłowych Śląska.