speaker-photo

dr hab. inż. Joanna Ferdyn-Grygierek

juror/ekspert

pracuje na stanowisku profesora badawczo-dydaktycznego w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania Politechniki Śląskiej oraz pełni funkcję dyrektora Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska utworzonego przy Politechnice Śląskiej. W swojej pracy badawczej rozwija tematykę związaną z optymalnym kształtowaniem budynków i systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji z punktu widzenia ich efektywności energetycznej i środowiskowej. Jest autorem ponad 90 polskich i międzynarodowych publikacji. W badaniach, oprócz pomiarów in-situ w budynkach, wykorzystuje zaawansowane techniki numeryczne, w tym programy do symulacji cieplnej budynków (jest członkiem IBPSA International Building Performance Simulation Association). Była wykonawcą kilknastu projektów naukowo-badawczych finansowanych ze środków publicznych oraz realizowanych dla partnerów przemysłowych. Współpracuje z biurami projektowymi branży instalacyjnej, jest współautorką kilkudziesięciu projektów wykonawczych systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach.