speaker-photo

Ania Koralewicz

juror

W administracji samorządowej pracuje od 14 lat. Posiada szeroką wiedzę praktyczną w zakresie administracji. Od 2019 pracownik, a obecnie Zastępca Naczelnika Wydziału Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Koordynuje prace zespołu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Współpracuje i aktywnie uczestniczy w pracach zespołu gospodarki odpadami Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.