speaker-photo

Agnieszka Sobol

mentor

Doktor nauk ekonomicznych, naukowiec, nauczyciel akademicki.

Pracownik naukowo-dydaktyczny: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2003-2019, Instytut Rozwoju Miast i Regionów 2019-2021, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego – od 2021, współpracownik Uniwersytetu Śląskiego – od 2009. Wykładowca programu Erasmus. Stypendystka międzynarodowych szkół letnich.

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół interdyscyplinarnych zagadnień zrównoważonego rozwoju miast. Autorka ponad 70 publikacji naukowych. Nagrodzona w ogólnopolskim konkursie wydawnictwa Wolters Kluwer oraz redakcji ‘Samorządu Terytorialnego’ na najlepsze prace doktorskie z zakresu samorządu terytorialnego w 2010 roku za rozprawę pt. „Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju w wybranych jednostkach samorządu lokalnego na przykładzie porównań Polska – Szwecja”. Nagrodzona w konkursie Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w 2021 roku za monografię pt.: „Miasta i ich mieszkańcy w obliczu wyzwań adaptacji do zmian klimatu” (P. Legutko, A. Rzeńca, P. Skubała, A. Sobol, PAN, Warszawa, 2020).
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej. Ponadto doświadczenie w pracy i we współpracy z administracją rządową, samorządem terytorialnym, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi. Ekspert instytucji publicznych (m.in. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Najwyższa Iza Kontroli, Urząd Patentowy). Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Zagajnik. Radna jednostki pomocniczej. Zaangażowana w podnoszenie świadomości obywatelskiej i ekologicznej.